Samen werken aan een sector zonder kuikendoden 

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het doden van pas geboren haantjes. Jaarlijks komt dat in Nederland neer op ruim 40 miljoen haantjes. Deze haantjes hebben geen economische waarde voor de pluimveehouderij, ze leggen immers geen eieren. Deze wereldwijde werkwijze stelt de samenleving voor een ethisch probleem.

Ter Heerdt zonder kuikendoden 

Kwaliteit en transparantie staan bij Ter Heerdt hoog in het vaandel. Daarnaast willen wij graag een bijdrage leveren aan een pluimveehouderij zonder kuikendoden. Om die reden bieden wij onze klanten de mogelijkheid hennen te bestellen waarvan de haantjes niet gedood worden. De Plantegg methode biedt een oplossing voor de bovenstaande problematiek.

 

De Plantegg methode

Het doel van deze innovatieve methode is het bepalen van het geslacht in broedeieren, zodat het doden van haantjes voorkomen kan worden. De Plantegg methode is gebaseerd op de PCR techniek. Deze moleculair-genetische methode is gebaseerd op het verschil in geslachtchromosomen tussen hennen en hanen.

Deze PCR methode maakt het mogelijk dit verschil zichtbaar te maken. Op de 8 – 9e dag van het broedproces wordt een minuscuul druppeltje vocht uit het ei gehaald. Op basis van DNA gewonnen uit deze vloeistof wordt het geslacht bepaald. De binnenkant van het ei blijft hierbij onaangetast.

Hierdoor kunnen de mannelijke eieren geselecteerd worden en worden alleen de vrouwelijke eieren verder uitgebroed. De mannelijke eieren worden verwerkt tot hoogwaardig diervoeder.

“Dit is een industrieel toepasbaar systeem dat volledig voldoet aan de eisen van de pluimvee-industrie voor hoge precisie, snelle doorvoer en grote capaciteit. Dit betekent dat het doden van kuikens in het hele land kan worden afgeschaft”, Prof. Dr. Michael Kleine, Managing Director van Plantegg GmbH.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden neem gerust contact met ons op.