Biologisch

Binnen de biologische markt is de kwaliteit van de hennen van cruciaal belang, met een sterke en goed bevederde hen als topprioriteit. Daarnaast is het maximaliseren van de toegevoegde waarde per hen essentieel, wat neerkomt op het produceren van zoveel mogelijk eerste soort eieren. Ter Heerdt garandeert deze kwaliteit door middel van verschillende maatregelen.

Ter Heerdt werkt samen met gespecialiseerde en SKAL-gecertificeerde bio-opfokbedrijven om ervoor te zorgen dat de hennen vanaf jonge leeftijd goed worden verzorgd en opgevoed. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan diergezondheid. Twee gespecialiseerde dierenartsen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van een actueel vaccinatieschema voor de kippen.

Het productiebeleid van Ter Heerdt is gebaseerd op vaste principes die zorgen voor een consistente kwaliteit van zowel de kuikens als de volwassen hennen. Op deze manier streeft Ter Heerdt ernaar om de biologische legpluimveehouder in staat te stellen maximaal rendement te behalen uit iedere kip, terwijl de risico’s tot een minimum worden beperkt

Binnen de biologische leghennenhouderij zijn de Lohmann LSL Lite en de Lohmann Brown Classic twee veelgevraagde rassen. De LSL Lite staat bekend om haar efficiënte voerconversie en hoge legcapaciteit, waardoor ze uitstekend geschikt is voor biologische bedrijven die streven naar maximale productiviteit met minimale input. De Lohmann Brown Classic, met haar uitstekende legprestaties en robuuste gezondheid, biedt biologische pluimveehouders een betrouwbare optie voor het produceren van hoogwaardige eieren met een goede schaalsterkte. Beide rassen zijn ontwikkeld met het oog op het welzijn van de dieren en passen perfect binnen duurzame en diervriendelijke productiesystemen.

“Onze collega Remco Huizing is onze specialist op het gebied van Biologische leghennen bij Ter Heerdt. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring speelt Remco een essentiële rol in het bevorderen van het gebruik van biologische hennen. Biologische leghennen worden gehouden onder specifieke voorwaarden die gericht zijn op het bieden van een natuurlijke leefomgeving, waarbij ze toegang hebben tot buitenlucht, kunnen scharrelen en biologisch voer krijgen. Deze benadering draagt bij aan dierenwelzijn en het milieu. Daarnaast ondersteunt Remco onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Als u vragen heeft over biologische leghennen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Remco.

Dat kan via: r.huizing@terheerdt.com of 06-21985021