Biologisch

Voor de biologische markt is een sterke en goed bevederde hen het allerbelangrijkst. Daarnaast is zoveel mogelijk eerste soort eieren van groot belang, oftewel de maximale toegevoegde waarde per hen. Ter Heerdt garandeert deze kwaliteit. Zo heeft Ter Heerdt gespecialiseerde en SKAL-gecertificeerde bio-opfokbedrijven gecontracteerd. Ook krijgt diergezondheid extra aandacht.

Twee gespecialiseerde, eigen dierenartsen zorgen voor het actuele entschema en voor de naleving ervan. Daarnaast zorgen vaste principes in het productiebeleid voor een stabiele kwaliteit van de kuikens en hennen. Op deze manier zorgt Ter Heerdt ervoor dat de biologische legpluimveehouder een maximaal rendement kan behalen uit iedere kip en dat de risico’s worden geminimaliseerd.