Volière

Een scharreleiproducent heeft twee afzetmarkten: de industrie en de consumptie. Beide vragen een verschillende aanpak. Ter Heerdt is zich hiervan bewust en heeft de productie en het kennisbeleid hier dan ook op ingericht. De pluimveehouder in de scharrelmarkt heeft de keuze uit volièrehennen afkomstig uit een rijen- en een plateausysteem voor grote of kleine aantallen. Ook met specifieke wensen op het gebied van entingen (naast het standaard entschema) of technisch management houdt Ter Heerdt rekening. Daarnaast hanteert Ter Heerdt strenge kwaliteitsprincipes. Zoals het ‘all-in-all-out principe’ en het gebruik van maximaal twee voerleveranciers, die speciaal voor Ter Heerdt zijn geselecteerd. Op deze manier werkt Ter Heerdt continu aan sterke en gezonde hennen. Waarbij altijd rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van de klant. Kortom, Ter Heerdt levert waar de klant om vraagt.