Wijzigingen KAT per 1 januari 2022

6 jan 2022

Legeindbedrijven

 • Vanaf 1 januari 2022 mag op een legbedrijf alleen aanvoer plaatsvinden van een KAT erkend opfoklegbedrijf.
 • Voor de overdracht van het opfoklegbedrijf naar het legeindbedrijf wordt een “overdrachtsprotocol” gevraagd, welke ook aanwezig is op het legeindbedrijf. Dit betreft FB-JA1.
 • Voor de beoordeling van een koppel heeft KAT de zogenaamde “KAT-Tool” opgesteld. Het gebruik hiervan is in 2022 nog vrijwillig, maar vanaf 1 januari 2023 verplicht. Naast deze “KAT-Tool” is het ook mogelijk om een inhoudelijk vergelijkbare tool te gebruiken.
 • Minimaal 1x per 24 maanden moet van minstens 1 stal een hygiëneonderzoek worden uitgevoerd (LET OP: Binnen IKB Ei is 1x per ronde per stal).
 • Eenmaal per kalenderjaar moet per bedrijf een (microbiologisch) wateronderzoek uitgevoerd worden door een geaccrediteerd laboratorium (LET OP: binnen IKB Ei is dit eenmaal per ronde).
 • Daarnaast dient het melden van de opzet en afvoer binnen 7 dagen in de KAT database gemeld te worden. In geval een koppel geruid wordt, moet de periode van ruien ook gemeld worden in de KAT database.
 • Voor alle KAT koppels geldt vanaf 1 mei 2022 dat deze moet voldoen aan de voorwaarden van OKT of de InOVO techniek.

Legeindbedrijven – Aanvullend gelden voor vrije uitloop de volgende wijzigingen:

 • Maakt u gebruik van “in/uitstaphulpen” voor de hennen zoals trappetjes? Dan moeten deze over de gehele breedte van de uitloopopening worden aangebracht. Dit geldt voor zowel de openingen naar de wintergarden als naar de vrije uitloop.
 • De uitloop moet vanaf 21 dagen na de start van de legperiode voor de hennen toegankelijk zijn. De start van de legperiode is hierbij gedefinieerd als 3 opeenvolgende dagen minimaal 50% legpercentage bereikt is.
 • In geval van extreme weersomstandigheden zoals code oranje of rood, is het toegestaan om de hennen binnen te houden. Hiervan moet dan de weermelding worden bewaard in de administratie, dit om later te kunnen aantonen dat toen inderdaad code oranje of rood van kracht was. In geval van sneeuw hoger dan 15 cm mogen de hennen ook binnen blijven en kan gewoon een foto worden gemaakt van de uitloop.

Legeindbedrijven – Aanvullend geldt voor bio de volgende wijziging:

 • Voor biologische bedrijven geldt dat per 100 m2 bruikbaar oppervlak minstens 2 meter uitloopopeningen ter beschikking moet staan voor de hennen.

Opfoklegbedrijven

 • Voor de beoordeling van een koppel heeft KAT de zogenaamde “KAT-Tool” opgesteld. Het gebruik hiervan is in 2022 nog vrijwillig.
 • Voor alle KAT opfokkoppels geldt vanaf 1 januari 2022 dat deze moet voldoen aan de voorwaarden van OKT of de InOVO techniek.
 • Op het moment dat in één stal zowel KAT als niet-KAT opfokhennen worden opgezet mag dit alleen als de dieren fysiek goed gescheiden zijn, vermenging moet hierbij onmogelijk zijn. Voor de gehele stal geldt verder dat wel de KAT eisen aangehouden moeten worden. Gelijktijdige opzet van behandelde en onbehandelde opfokleghennen in één stal is niet toegestaan.
 • Er moet een entbewijs zijn van de entingen die op de broederij gegeven zijn.
 • Op de afleverbon naar het legbedrijf moet minimaal de volgende informatie zijn opgenomen: KAT-ID, opfok chargenummer (staat in de KAT database), dieraantal per chargenummer, leeftijd van de dieren, totaal aantal dieren.
 • In de regeling is een andere bezetting toegestaan in geval “voor opfok” wordt toegepast, dan geldt dat vanaf de 35ste tot de 49ste levensdag max 30 dieren/m2 totaal bruikbaar oppervlakte gehouden mogen worden (voor zowel regulier als bio).
 • Een Wintergarden is bij reguliere opfok niet verplicht, als deze wel aanwezig is dan mag deze onder bepaalde voorwaarden worden meegerekend tot het benutbaar oppervlak.
 • Daarnaast dient de opzet en afvoer binnen 7 dagen in de KAT database gemeld te worden.

Opfoklegbedrijven – Aanvullend geldt voor Vrije uitloop/Bio:
De vrije uitloop ligt op maximaal 350 meter afstand van de dichtst bijgelegen uitloopopening, dit was 150 meter.

BRON: Kiwa VERIN

Terug naar overzicht