Wat is de impact van de VLOG wijzigingen per 1 januari 2022 voor uw bedrijf?

30 nov 2021

Bedrijfsbeschrijving
Ieder jaar wordt er een nieuwe versie van de bedrijfsbeschrijving gemaakt door VLOG voor pluimveehouders, pakstations en opfokorganisaties.

De aanpassing zorgt ervoor dat op pluimveebedrijven met een laag risico op vermenging van non-GMO met GMO minder ingevuld hoeft te worden. Is er op uw bedrijf een hoger risico op vermenging door de aanwezigheid van andere diersoorten of het wisselen van GMO naar non-GMO voer dan is de bedrijfsbeschrijving meer omvattend.

Maak daarom bij opzet van een nieuw legkoppel gebruik van de nieuwe versie van de bedrijfsbeschrijving, zodat deze altijd actueel is. Voor opfokbedrijven geldt dat dit wordt aangestuurd vanuit de opfokorganisatie. Voor pakstations zijn er behalve de nieuwe bedrijfsbeschrijving geen inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de huidige versie.
Klik op uw type bedrijf om naar de Duitse of Engelse bedrijfsomschrijving voor 2022 te gaan

Pluimveehouders Engels of Duits
Pakstations Engels of Duits
Opfokorganisaties Engels of Duits

Deze bedrijfsomschrijving vult u in het Engels of Duits in, zodat het voor de medewerkers van VLOG mogelijk is om deze documenten te lezen.

Incidentenformulier
Mocht er zich op uw bedrijf een incident voordoen in het kader van VLOG, vergeet dan niet om ons en VLOG daarover te informeren.

Wijziging in doorgifte gegevens voor opfokorganisaties
Tussen 1 januari en 31 maart van ieder kalenderjaar moet naar VLOG een Excel bestand gestuurd worden met daarin vermeld de aangesloten opfokkers (Annex 23a).

Daarnaast vraagt VLOG ook om een Excel bestand met daarin de analyse uitslagen over het voorgaande kalenderjaar. Hiervoor geldt ook dat dit tussen 1 januari en 31 maart ingestuurd moet worden (Annex 23d).

Met ingang van 2023 wordt dit uitgebreid en moet ook de stalcapaciteit worden ingestuurd van de opfokkers.

Controle
VLOG heeft in haar regeling ook spelregels opgenomen voor Certificerende Instellingen. Tijdens de controle noteert de controleur de bevindingen in de rapportage. Deze rapportage is uiteraard in het Nederlands. Maar VLOG stelt verplicht voor Certificerende Instellingen dat de rapportages in het Engels of Duits worden opgesteld. Dit betekent dat de teksten door ons worden vertaald, dit kan tijdens de controle of na afloop op kantoor. Vervolgens verwerken wij uw rapportage en zetten deze handmatig in de VLOG database samen met uw bedrijfsbeschrijving en certificaat. De database van VLOG is nog niet zover ontwikkeld, dat wij dit geautomatiseerd in kunnen lezen. Dit betekent helaas veel extra handwerk achter de schermen, waar u tijdens de controle niets van ziet. Maar wat wel noodzakelijk is, om een certificaat af te kunnen en mogen geven.

Bron: Kiwa VERIN

Terug naar overzicht