Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Lunteren

12 apr 2022

 

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op o.a. de gezondheid van de dieren.

Binnen de 3 kilometerzone liggen 49 andere pluimveebedrijven. Deze worden door de NVWA bemonsterd. Twee van deze bedrijven die net buiten de 1 kilometer zone liggen, zullen ook intensief worden gemonitord.  In de 10 kilometerzone liggen nog 235 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Hoewel het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt, wordt geen vervoersverbod ingesteld voor de bredere regio 10 (Gelderse Vallei Zuid). Het risico op verspreiding vanuit het besmette bedrijf naar bedrijven in regio 10 is vanwege vervoersverboden i.v.m. eerdere uitbraken in Lunteren klein.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod in de 3 km en 10 km zone heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

 

Terug naar overzicht