Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Puiflijk

5 nov 2020

In Puiflijk (gemeente Druten) is bij een bedrijf met legpluimvee vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander bedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en het bedrijf dat binnen het 1km gebied ligt geruimd door de NVWA. Om het bedrijf in Puiflijk wordt een 3km en een 10km zone ingesteld waar vanaf vandaag maatregelen gelden. De zones overlappen grotendeels met het gebied in Altforst.

Het gaat om circa 100.000 leghennen op het besmette bedrijf in Puiflijk. Het andere bedrijf heeft 115.000 opfokleghennen (binnen 1 kilometer). Het besmette bedrijf ligt in de 3km zone die vorige week is afgekondigd rondom Altforst. Hierdoor overlappen de 3- en 10km zones grotendeels. In het ‘nieuwe’ gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen 6 andere pluimveebedrijven, waaronder het eerder geruimde bedrijf in Altforst. De overige bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 24 pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt o.a. een vervoersverbod op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Lees op de website van LNV meer over: 3- en 10 KM zone en maatregelen rondom Puiflijk en of Regeling maatregelen gebied vogelgriep Puiflijk 2020.

Tips AVINED

In nauwe samenwerking met de brancheorganisaties blijft AVINED knelpunten inventariseren in de 10 kilometerzone rondom Altforst én Puiflijk. Actuele en juiste KIP-gegevens, telefoonnummers en mailadressen zijn daarvoor juist nu extra belangrijk. Vandaar nogmaals het dringende verzoek aan iedereen in de sector om hier goed op te letten. Hierbij een overzicht van een aantal tips of meer informatie:

Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen het 10 kilometergebied? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340

Terug naar overzicht