Stand van zaken vogelgriep

21 dec 2020

De vogelgriepsituatie in Nederland is nog steeds zorgwekkend met diverse uitbraken op commerciële pluimveebedrijven, uitbraken bij hobbydierhouders en zeer veel besmette vogels in het land. Ook neemt het aantal vogelgriepuitbraken in Europa toe. Er zijn diverse uitbraken gemeld op commerciële pluimveebedrijven, zoals in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Denemarken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken van de uitbraken in Nederland.

Data intrekking BT-gebieden

Inmiddels zijn de beschermings- en toezichtsgebieden (BT-gebied) Altforst, Puiflijk, Lutjegast en Terwolde ingetrokken. De BT-gebieden Witmarsum en Hekendorp volgen binnenkort. Hierbij weer een overzicht:

B-gebied BT-gebied
Witmarsum Ingetrokken 23-12-2020
Hekendorp Ingetrokken 25-12-2020
Mijdrecht Ingetrokken 29-12-2020
Maasland 27-12-2020 05-01-2021
Sint Annaparochie 30-12-2020 08-01-2021
Den Bommel (1 kilometergebied) 01-01-2021
Buitenpost Nog onbekend Nog onbekend

In principe wordt een BT-gebied (10 km) weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste R&O heeft plaatsgevonden om 00:00 uur. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.

BT-gebied Buitenpost (10-kilometerzone)

  • Afvoer vleeskuikens en consumptie-eieren

De NVWA heeft inmiddels een slachterij aangewezen voor de regio Buitenpost. Dit geldt ook voor een aantal pakstations, een tussenstation en ei- en verwerkingsbedrijven. Dit betekent dat de vleeskuikens en consumptie-eieren afgevoerd kunnen worden onder voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw slachterij, pakstation of handelaar om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor de aangewezen locaties of lees via onderstaande button meer over de procedures en mogelijke ontheffingen.

  • Afvoer broedeieren

Ook vermeerderingsbedrijven kunnen eieren afvoeren naar de industrie via één van de aangewezen ei- en verwerkingsbedrijven. Het vervoer van broedeieren naar de broederij is onder voorwaarden mogelijk vanaf 28/29 december. Dit geldt ook voor de verplaatsing van opfokdieren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en procedures goed.

Klik hier voor: toelichting procedures en ontheffingen of veelgestelde vragen vogelgriep (onderaan deze webpagina)

 

Herhaling: zorg voor een goede bioveiligheid

AVINED blijft de volgende dringende boodschap herhalen: blijf alert op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA.

Terug naar overzicht