Salmonella subsidieregeling gewijzigd per 1 januari 2021

26 jan 2021

De opzet van de Salmonella subsidieregeling wijzigt per 1 januari 2021. De belangrijkste wijziging is dat de subsidie nu toegekend wordt aan het UBN; de houder van de dieren die de entstof toedient.

Reden voor deze wijziging is dat de EU-regeling uitgaat van subsidie per vaccindosis (in plaats van per gevaccineerd dier). Door deze wijziging door te voeren ligt onze systematiek meer in lijn met de EU-regeling, namelijk subsidie per vaccindosis. Ondanks de gewijzigde systematiek zal per saldo de subsidie per dier ongeveer gelijk blijven.

Er is in 2020 een overgangsregeling voor koppels die in het ene kalenderjaar (deels) gevaccineerd zijn, maar in het volgende kalenderjaar worden opgezet. Dit heeft betrekking op dieren die vanaf 15 augustus 2020 worden gevaccineerd, maar pas na 31 december 2020 worden overgeplaatst naar het ouderdier- of legeindbedrijf. Vaccins die aan deze dieren in de betreffende periode worden toegediend, komen al op basis van de nieuwe opzet in aanmerking voor subsidie.
Met de overgangsregeling wordt ervoor gezorgd dat de schakel die de subsidie ontvangt ook steeds degene is die de DGF-heffing betaalt.

Om het gebruik van salmonella vaccinaties door legpluimveehouders te blijven stimuleren, hebben de RVO en alle opfokorganisaties een route afgesproken. Deze route is hieronder afgebeeld: 

Route_Salmonella_subsidie_2021

Ter Heerdt zal in afstemming met de bij haar aangesloten opfokbedrijven de subsidieaanvraag organiseren.

Terug naar overzicht