PLANTEGG en Ter Heerdt verlengen samenwerking opnieuw

10 nov 2022

Het doden van mannelijke kuikens is in Duitsland verleden tijd. Voorheen werden de zogenaamde eendagskuikens gesorteerd en onmiddellijk na het uitkomen gedood. De broederhanen, die geen eieren leggen en nauwelijks vlees produceren, waren en zijn niet economisch. Om dit tegen te gaan hebben prof. dr. Michael Kleine en zijn team van PLANTEGG een methode ontwikkeld waardoor mannelijke kuikens helemaal niet uit het ei komen. Er wordt een kleine hoeveelheid vloeistof uit het broedei genomen en het geslacht wordt op basis van DNA bepaald met behulp van PCR. Op deze manier kunnen “mannelijke” broedeieren worden uitgesorteerd en alleen de vrouwelijke worden uitgebroed. De Nederlandse broederij Ter Heerdt, een dochteronderneming van de Duitse EW group, was een pionier in de praktijk: zij paste deze innovatieve methode al in 2020 toe en liet daarmee zien hoe goed leghennenproductie, duurzaamheid en dierenwelzijn met elkaar verenigbaar kunnen zijn.

Grote vraag naar alternatieven voor het doden van kuikens

“Onze samenwerking was vanaf het begin uitstekend, we hebben constructief en consequent gewerkt aan de verdere ontwikkeling van ons proces en nu willen we dit voortzetten”, aldus PLANTEGG-directeur Michael Kleine. En bovendien: de twee bedrijven breiden hun capaciteit enorm uit. Vanaf 1 januari 2023 zal er bij Ter Heerdt een 2e PLANTEGG machine operationeel zijn, waarmee de capaciteit verdubbeld zal worden tot 200.000 henkuikens per week.

In de aanloopfase was de PLANTEGG methode uitsluitend bedoeld voor ALDI Duitsland. Geleidelijk aan stelden de twee samenwerkingspartners hun procedure open voor alle andere marktdeelnemers. Nu de wet tegen het doden van kuikens van kracht wordt, zijn alle pluimveeproducenten en -handelaren aangewezen op methodes voor geslachtsbepaling in het ei die aan de wet voldoen. De noodzaak om alternatieve methodes toe te passen is dan ook enorm. En economisch van levensbelang.

De ontwikkeling naar meer dierenwelzijn is nog niet voltooid

Maar de overschakeling op de duurzamere en diervriendelijkere methode van geslachtsbepaling is niet het einde van de ontwikkeling. Momenteel kan het geslacht van het broedei worden bepaald op de 9e broeddag. De wetgeving in Duitsland ontwikkelt zich echter zodanig dat broedeieren op de 6e  broeddag moeten worden uitgesorteerd en verwerkt tot bijvoorbeeld diervoeder. Dit zal naar verwachting vanaf 2024 wettelijk verplicht worden. “PCR is een uiterst krachtig instrument waarmee we de kleinste hoeveelheden DNA-materiaal kunnen opsporen”, verklaart prof. Michael Kleine, directeur van PLANTEGG GmbH. “We hebben een robuuste maar zeer nauwkeurige test ontwikkeld. Daarom werken we er  samen met onze partner Ter Heerdt aan deze procedure nog eerder in het proces te kunnen toepassen”.

 

Samen voor meer duurzaamheid

Wim Lettink, operationeel directeur van Ter Heerdt, licht toe: “Kwaliteit, advies en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Geslachtsbepaling in het ei is erg belangrijk voor ons. Daarmee leveren wij een doorslaggevende bijdrage aan dierenwelzijn en duurzaamheid, uiteraard met behoud van de hoogste kwaliteit. Daarom steken wij ook bij geslachtsbepaling in het ei veel energie in het uitbroeden, het grootbrengen van de hennen en de advisering en begeleiding van onze klanten.         “Omdat Ter Heerdt alle kuikens en hennen met een geoptimaliseerd IT-systeem controleert, is een correcte traceerbaarheid van de gesekste kuikens en hennen gegarandeerd”.

“Wij zagen geslachtsbepaling in het ei als de toekomst van onze broederij”, zegt Jos Eringfeld, directeur van Ter Heerdt. “Vandaag blijkt opnieuw dat we tot nu toe de juiste keuzes hebben gemaakt. Als bedrijf zijn wij altijd zeer intensief betrokken bij de volledige productieketen”, legt Jos Eringfeld verder uit. “En we zijn er erg trots op dat we economische en duurzame oplossingen kunnen bieden, die we in het belang van het dierenwelzijn voortdurend verder ontwikkelen.”

Over PLANTegg en Ter Heerdt

PLANTEGG GmbH is een joint venture van PLANTON GmbH uit Kiel (Duitsland) en HatchTech Group B.V. uit Veenendaal (Nederland). Door technieken en expertise op het gebied van biotechnologie en broederijtechnologie te combineren, is een systeem ontwikkeld waarmee het geslacht van een broedei met grote precisie kan worden bepaald.

Ter Heerdt Kuikens en Hennen is dé specialist en leverancier van kuikens en hennen voor de legsector en biedt een gespecialiseerde aanpak voor elk type houderij. Ter Heerdt heeft bijna 50 voltijdse en deeltijdse werknemers in dienst in drie vestigingen. Het bedrijf heeft zijn kantoor, broederij en pluimveepraktijk in Babberich. Ter Heerdt hoort bij de Duitse EW Group een familie onderneming werkzaam in life science, genetica en diagnostiek.

Meer informatie op:

www.terheerdt.com

www.plantegg.de

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Terug naar overzicht