Ook Ter Heerdt steunt aangekondigde acties boeren

13 jun 2022

De minister van Natuur en Stikstof en de minister van LNV hebben op vrijdag 10 juni jl. hun plannen gepubliceerd om te komen tot emissiereductie van stikstof. Ook Ter Heerdt begrijpt de boosheid van de boeren en steunt de aangekondigde acties.

De aangekondigde plannen zorgen voor onrust in de agrarische sector. Wij maken ons dan ook samen met de veehouders in Nederland zorgen over de toekomst van de agrarische sector. Wij vragen daarom aan alle betrokken maatschappelijke organisaties het gesprek aan te gaan en samen te zoeken naar een oplossing. Een oplossing waarbij gekeken wordt naar innovatie en verduurzaming. En bovenal een oplossing waarvoor draagvlak is bij alle belanghebbenden.

Het aangekondigde beleid veroorzaakt veel onrust en zal grote gevolgen hebben voor de toekomst van de agrarische sector. Daarmee zal het ook effect hebben op andere bedrijven in de voedselketen. De uitdaging in bepaalde gebieden is groot. Voor bedrijven die al generatie op generatie overgaan is de toekomst erg onzeker.

Ter Heerdt zal haar pluimveehouders blijven steunen waar mogelijk. We zetten ons als bedrijf in om te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de sector en vinden de huidige bejegening van de agrarische sector ongepast en onacceptabel. Laten we samen blijven werken aan een maatschappelijk breed gedragen oplossing voor het stikstofdossier zonder de rekening grotendeels op het bord van de agrarische sector te schuiven.

 

Terug naar overzicht