Nieuwsbrief AI – Stand van zaken vogelgriep

18 nov 2021

De deskundigengroep dierziekten van het ministerie van LNV acht de kans momenteel zeer hoog dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met hoogpathogene vogelgriep.De kans zal de komende maanden waarschijnlijk zeer hoog blijven. In dit nieuwsbericht leest u meer over de uitkomsten van de deskundigengroep.
Ook leest u meer over:

 • Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Tzum
 • Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden
 • Wijziging regeling: o.a. vervoer broedeieren beperkingsgebied

Vogelgrieprisico zeer hoog

Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de deskundigengroep dierziekten een nieuwe risicobeoordeling opgesteld. Hierbij een aantal hoofdpunten:

 • De kans op een HPAI-besmetting op een Nederlands pluimveebedrijf is zeer hoog, waarschijnlijk geldt dit ook voor de komende maanden;
 • De migratie van (water)vogels is nog niet afgerond, en het maximum aantal overwinterende vogels is nog niet bereikt;
 • Het H5N1-virus dat nu wordt gevonden is genetisch anders dan het virus dat in
  2020 en begin 2021 werd gevonden. Het is heel waarschijnlijk dat dit virus met trekvogels vanuit Rusland naar Nederland is gekomen;
 • Het RIVM geeft aan deze H5N1 geen zoönose risico geeft.

Meer over deskundigengroep dierziekten

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Tzum

De afvoermogelijkheden in het beperkingsgebied Tzum komen weer op gang. De afvoer van consumptie-eieren uit het 10-kilometergebied is onder voorwaarden mogelijk. Klik hier voor het aangewezen pakstation en de aangewezen eierverwerker, incl. aangewezen overslaglocatie (tussenstation). Ook is er een pluimveeslachterij aangewezen, zodat de afvoer van vleeskuikens ook plaats kan vinden onder de bekende voorwaarden.

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen, zoals Zeewolde. Naar verwachting zijn de pluimveebedrijven in Zeewolde I, II en III hetzelfde, dit betekent dat voor deze gebieden de intrekkingsdatum van Zeewolde III leidend is. Dit betekent voor de huidige beperkingsgebieden het volgende:

Beperkingsgebied Datum intrekking
2021
Zeewolde I 26.11 (00.00 uur)
Grootschermer 29.11 (00.00 uur)
Assendelft 02.12 (00.00 uur)
Parrega 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde II 05.12 (00.00 uur)
Zeewolde III 06.12 (00.00 uur)
Lutjegast 09.12 (00.00 uur)
Tzum 16.12       00.00 uur)

 

Wijziging regeling: o.a. vervoer broedeieren beperkingsgebied

Het ministerie van LNV heeft twee wijzigingen aangebracht in de wettelijke regeling van vogelgriep. Dit zijn:

 • Het verplaatsen van broedeieren naar broederijen in een beperkingsgebied wordt weer mogelijk, mits een hygiëneprotocol wordt gevolgd. De wijziging geldt voor alle bestaande en toekomstige beperkingszones. Het vervoer van broedeieren naar een inrichting met pluimvee (uitkomen in de stal) in een beperkingsgebied is niet toegestaan.
 • In voorgaande jaren gold het verbod op het verplaatsen van andere dieren dan vogels alleen voor inrichtingen met commercieel gehouden vogels. Dit is met deze regeling opnieuw ingesteld.

Meer info over de regeling

Bron: AVINED

Terug naar overzicht