Nieuwsbrief AI – Ophokplicht vogelgriep ingetrokken in zeven regio’s

28 jun 2022

Hoewel er in Nederland deze maand nog besmettingen met hoog pathogene vogelgriep zijn geweest (Hierden, Tzum en Biddinghuizen) en er in verschillende regio’s ook nog dode, besmette wilde vogels worden gevonden, wil de minister van LNV ruimte geven aan vrije-uitloopbedrijven in regio’s waar de kans van besmetting van een bedrijf met vogelgriepvirus nu lager wordt ingeschat.

Kaartje regio’s

Regeling gedeeltelijke intrekking ophokplicht

Brief LNV aan Tweede Kamer

Achtergrond

Het ministerie meldt dat op 22 juni jl. de deskundigengroep dierziekten de vogelgriepsituatie opnieuw heeft geanalyseerd en de kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, heeft beoordeeld. Daarin hebben zij ook beoordeeld hoe groot, na het intrekken van de ophokplicht in Nederland of in afzonderlijke regio’s, de kans is dat een pluimveebedrijf in die regio of in Nederland wordt besmet. De deskundigen hebben de kans dat een pluimveebedrijf wordt besmet als de ophokplicht wordt opgeheven voor heel Nederland ingeschat als matig tot hoog.

De deskundigen hebben ook gekeken naar de risico’s in verschillende regio’s in Nederland. De deskundigengroep schat de kans op besmetting van een bedrijf in regio’s grenzend aan Duitsland en België (regio’s 4, 5, 8, 11, 17, 18, 19 en 20, zie kaart) nu in als ‘matig’, als in deze regio’s de ophokplicht wordt ingetrokken. In de vorige beoordeling van begin juni was dat ‘medium tot hoog.’ Zij geven wel aan dat deze inschatting een hoge mate van hoge onzekerheid bevat. Sinds mei zijn in deze regio’s geen meldingen van dode wilde vogels met hoogpathogene vogelgriep meer geweest en zijn er geen uitbraken geweest. Het opheffen van de ophokplicht in aangrenzende gebieden in Duitsland en België heeft daar niet tot uitbraken op commerciële bedrijven geleid. Met uitzondering van regio 19 in noord Limburg, waar de pluimveedichtheid erg hoog is, heeft de minister van LNV besloten om de ophokplicht in die regio’s in te trekken, om de vrije-uitloop sector in Nederland toch enig perspectief te bieden. In de rest van Nederland blijft de ophok- en afschermplicht van kracht.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden

  • Het beperkingsgebied Tzum II wordt met ingang van 18-7-2022 ingetrokken.
  • Het beperkingsgebied Biddinghuizen wordt met ingang van 19-7-2022 ingetrokken.

Voorbehoud is dat er in de tussentijd geen nieuwe uitbraken van vogelgriep optreden in dit gebied.

 

Terug naar overzicht