Nieuwsbrief AI – AVINED: Doucheverplichting bij stalbezoek pluimveebedrijven, ook bij uitladen van pluimvee

24 nov 2021

Het verbod op het betreden van pluimveestallen, met uitzondering van noodzakelijk bezoek in het kader van volksgezondheid, diergezondheid of voedselveiligheid, blijft ongewijzigd. Dierenartsen en vangploegen vallen onder noodzakelijk bezoek. Nieuw voor deze partijen is dat zij de stallen alleen kunnen betreden als zij douchen.

Vangploegen

Voor de vangploegen geldt dat er zowel in- als uitgedoucht moet worden. De doucheverplichting geldt voor vangploegen bij het uitladen van pluimvee uit een stal, maar NIET bij het wegladen van pluimvee. Het verschil tussen uitladen en wegladen is dat bij uitladen dieren in de stal achterblijven en bij wegladen de stal volledig leeg gaat.

AVINED zal het ‘hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven’ en het ‘hygiëneprotocol voor pluimveeservicebedrijven’ aanscherpen. Na goedkeuring door NVWA kan dit protocol in werking treden. De landelijke regeling van de overheid verwijst naar de verplichte protocollen. De NVWA zal hierop handhaven

Uitladen is douchegelegenheid

Pluimveebedrijven moeten, als ze pluimvee willen uitladen, een adequate douchegelegenheid hebben. De pluimveehouder kan, als dat niet mogelijk is, besluiten om geen dieren uit te laden. De lijn is: niet douchen = niet uitladen.
Er zijn diverse bedrijven die mobiele douche-units verhuren.

Aanvullende hygiëne-eisen

Naast de doucheverplichting zal in het ‘hygiëneprotocol voor pluimveeservicebedrijven’ extra aandacht komen voor een duidelijke markering op het erf voor de routing bij het uit- en wegladen van pluimvee. Ook komt er een verplichting om kort voor aanvang van het uitladen het te gebruiken erfdeel extra te reinigen en ontsmetten.

Meer informatie

De verwachte ingangsdatum van het nieuwe hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveestallen is begin volgende week. Vooruitlopend daarop roepen wij eenieder op nu al te voldoen aan de nieuwe doucheregels.

Voor overige informatie kunt u terecht bij uw pluimveeorganisatie

 

Terug naar overzicht