Nieuwe vogelgriepuitbraak vastgesteld: pluimveebedrijf in Terwolde

13 nov 2020

In Terwolde (gemeente Voorst, provincie Gelderland) is bij een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd door de NVWA. Het gaat daar om circa 20.000 eenden.

in het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Terwolde liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 13 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod in een zone van 10 km. Zo is het o.a. het vervoer verboden van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Er geldt ook een verbod op het vervoer van andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Lees hier meer over op de website van LNV.

10 kilometerzone Lutjegast

  • Afvoer vleeskuikens en consumptie-eieren

Sinds 13 november is het mogelijk om vleeskuikens en consumptie-eieren uit het gebied te halen via NVWA-ontheffingen en of aangewezen (tussen)locaties. Neem hiervoor contact op met uw slachterij, pakstation of AVINED (info@avined.nl).

  • Afvoer broedeieren

De afvoer van broedeieren naar de broederij is waarschijnlijk mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Dat is 24 november. Tot die tijd is de mogelijkheid geboden om deze af te voeren naar de industrie via het aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf Frisian Egg B.V. Neem hiervoor contact op met Frisian Egg.

  • Verplaatsing opfokdieren

Ook voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt de termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA, onder voorwaarden

10 kilometerzone Altforst en Puiflijk

  • Afvoer broedeieren

Sinds 13 november is de afvoer van broedeieren naar een broederij voor bedrijven in het gebied van Altforst, die niet in het gebied van Puiflijk vallen, mogelijk via een ontheffing van de NVWA. De afvoer van broedeieren naar een broederij voor bedrijven in het gebied Puiflijk is mogelijk vanaf 19 november via een ontheffing van de NVWA.

  • Verplaatsing opfokdieren

Vanaf 19 november kunnen ontheffingen worden aangevraagd bij de NVWA voor het verplaatseng van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen in het gebied Puiflijk. De exacte voorwaarden voor ontheffing worden nog vastgesteld.

Er zijn nog verschillende andere knelpunten binnen de vier 10 km-gebieden. Hierover is geregeld overleg met het ministerie van LNV en de NVWA. Het gaat onder andere om knelpunten als afvoer en aanvoer van broedeieren en het verplaatsen van opfok ouderdieren en opfok leghennen. Als hier meer over bekend is, dan hoort u dat via deze nieuwsbrief.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de twee 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.

Terug naar overzicht