Nieuwe vogelgriepuitbraak vastgesteld: pluimveebedrijf in Lutjegast

10 nov 2020

In Lutjegast (gemeente Westerkwartier, provincie Groningen) is bij een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. De minister heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf.

In totaal gaat het om circa 48.000 kippen die worden geruimd. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Lutjegast liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 21 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt een vervoersverbod.

10 kilometerzone Lutjegast: maatregelen & knelpunten

Er geldt een verbod in de 10 kilometerzone op het vervoeren van pluimvee. Vleeskuikens van buiten het gebied kunnen wel vervoerd worden naar de slachterij 2Sisters-Storteboom. Er geldt ook een verbod op het vervoer van o.a. eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Voor enkele beperkingen op het vervoer van pluimvee en eieren wordt bekeken of, als de veterinaire situatie dit toelaat, uitzonderingen kunnen worden toegestaan en wanneer. Verder geldt in dit gebied een afscherm- en ophokplicht gevogelte en bezoekersbeperkingen (al landelijk van kracht). Ook is er een verbod op wedstrijden en tentoonstellingen met vogels en op jagen en doden van wild.

10 kilometerzone Altforst en Puiflijk: nieuwe informatie

In de 10 kilometerzone Altforst en Puiflijk is het inmiddels mogelijk om consumptie-eieren en vleeskuikens via de aangewezen locaties af te voeren. Aanvullend heeft AVINED het volgende van LNV vernomen over andere knelpunten in dit gebied:

1. Afvoer broedeieren naar broederij

Afvoer van broedeieren naar een broederij kan niet eerder plaatsvinden dan twee weken na de laatste uitbraak in het BT-gebied. Dit komt nu neer op 19 november 2020. Onder voorwaarden kan de NVWA dan ontheffing verlenen van het vervoersverbod.  Momenteel wordt er geregeld dat broedeieren afgevoerd kunnen worden naar de industrie. Dit vindt plaats via een aangewezen eierverwerker en een tussenlocatie. De verwachting is dat dit mogelijk is vanaf 11 november. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden die momenteel uitgewerkt worden. AVINED komt hier zo snel mogelijk op terug.

2. Verplaatsing opfokdieren

Ook voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt de termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied voordat onder voorwaarden door de NVWA ontheffingen verleend kunnen worden.

Bioveiligheid en meldplicht

De vogelgriepsituatie in Nederland is zeer zorgwekkend met drie uitbraken op commerciële pluimveebedrijven, één uitbraak bij een hobbydierhouders en besmette vogels op diverse plekken in het land. AVINED doet een dringende oproep aan de pluimveesector om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts. Bij uitval van meer dan 0,5% gedurende twee dagen, of meer dan 3% per week per koppel geldt o.a. een meldingsplicht bij de NVWA (045 – 546 3188). Hierbij: klik hier voor tips.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de 10 kilometerzones? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340. Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk ook terecht bij AVINED.

BRON: AVINED

Terug naar overzicht