Intrekking beperkingsgebieden

1 jun 2022

Inhuren arbeid
Als u de komende tijd een laadploeg nodig heeft of een bedrijf om uw stallen te reinigen en ontsmetten neem dan z.s.m. contact met hen op. Zoals in veel sectoren hebben ook deze bedrijven soms te maken met krapte in het personeelsaanbod. Een overzicht met IKB PSB erkende pluimveeservicebedrijven (inclusief telefoonnummer) vindt u hier

Ontheffingen mest
Na vandaag worden geen aanvragen meer in behandeling genomen voor een ontheffing voor de afvoer van mest. Deze ontheffing gold voor bedrijven die in de knel kwamen bij de opslag van mest en die zich langdurig in een beperkingsgebied bevonden, waar achtereen meerdere uitbraken van vogelgriep zijn geweest. Reden voor het stilzetten van de aanvraagprocedure is dat de beperkingsgebieden in de Gelderse Vallei per 4 juni worden ingetrokken.

Blijf alert op hygiëne
De situatie rond vogelgriep in Nederland lijkt rustiger te worden. Er worden echter nog steeds besmette wilde vogels gevonden. Dus blijf alert op een strikte uitvoering van de hygiënemaatregelen op uw bedrijf en laat geen bezoekers toe op uw bedrijf, tenzij strikt noodzakelijk!

Klik hier voor tips over hygiëne en vogelgriep.

BRON: AVINED

Terug naar overzicht