Afvoermogelijkheden Maurik

19 aug 2022
  • Afvoer consumptie-eieren: het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit dit beperkingsgebied is met ingang van heden toegestaan. De aanwijzingen vindt u hier. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers. Voor legbedrijven in het 3 km-gebied geldt een individuele aanwijzing.
  • Afvoer vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen aangewezen voor dit beperkingsgebied. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in een beperkingsgebied met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf vandaag. De aanwijzingen vindt u hier.

Huisverkoop eieren niet toegestaan in beperkingsgebied

AVINED ontvangt regelmatig vragen over de huisverkoop van eieren in een beperkingsgebied. De verkoop van eieren is niet verboden in het beperkingsgebied. Het vervoer van eieren vanuit een inrichting waar gevogelte wordt gehouden wél. Wanneer een ei uit de automaat of boerderijwinkel wordt gehaald en van het erf afgehaald wordt, dan is er sprake van ‘vervoer van eieren’. Kortom, uw eierautomaat of boerderijwinkel kan niet gebruikt worden voor de verkoop van eieren in het beperkingsgebied. Ook niet als de verkoop aan de rand van de openbare weg plaatsvindt.

Bioveiligheidsstatus & meldplicht

AVINED doet een dringende oproep aan de pluimveesector om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Klik hier voor tips. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts.

Commerciële pluimveehouders moeten direct een melding doen bij elke verhoogde sterfte:

  • van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, die ouder zijn dan 10 dagen op 2 opeenvolgende dagen van 0,5% of meer per koppel per dag
  • van vleeskalkoenen op 2 opeenvolgende dagen van 1% of meer per koppel per dag
  • van AI-gevoelige dieren van meer dan 3% per week

Daarnaast gelden op dit moment ook nog een aantal aanvullende criteria:

  • Voor leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens moet vanaf 10 dagen leeftijd verhoogde sterfte gemeld worden als die óf 2 dagen achtereen 0,5% is, óf 2 dagen achtereen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte de week voorafgaand aan de sterfte.
  • Voor (vlees)eenden moet vanaf de zevende dag na opzet 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen óf 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5% gemeld worden.

Lees hier meer over op de website van de NVWA.

Gevolgen HPAI-uitbraak verkleinen via externe maatregelen

Om de gevolgen van een HPAI-uitbraak te verkleinen kan niet alleen gedacht worden aan maatregelen op het bedrijf, maar ook aan externe maatregelen. Een uitbraak van HPAI kan een groot effect hebben op eigenaren en hun gezinnen. Daarom zijn er initiatieven voor psychosociale ondersteuning. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website AVINED.

Terug naar overzicht